Poradnia logopedyczna

Rejestracja:

Poniedziałek-czwartek, 8.00-12.00
tel. 95 717 02 96, 506 165 041

Do poradni wymagane jest skierowanie wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego

Specjaliści:

Magdalena Piotrowska

Zakres świadczeń

Poradnia zapewnia opiekę logopedyczną dzieci z zaburzeniami mowy; działania profilaktyczne, diagnostyczne, korekcyjne oraz instruktażowe dla rodziców/opiekunów zmierzające do zapobiegania, rozpoznawania, ograniczania i likwidowania zaburzeń mowy. Terapia logopedyczna dzieci z zaburzeniami mowy dostosowana do indywidualnych potrzeb pacjentów.