Władze spółki

Zarząd:

Marcin Szulwiński, prezes zarządu

Andrzej Stelmach, członek zarządu, dyrektor finansowy

Rada nadzorcza:

Tomasz Pasiewicz, przewodniczący Rady Nadzorczej

Przemysław Jackowski

Adam Roślewski

Piotr Świniarski

Krzysztof Zgoda