Walne Zgromadzenie

Komunikat zarządu GNSH S.A. w sprawie uchwał podjętych na NWZ w dn. 26.02.2020

Zarząd spółki Grupa Nowy Szpital Holdin S.A. informuje, że Walne Zgromadzenie Wspólników w dniu 26.02.2020 r. podjęło uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej GNSH za rok 2018 r.