Ogłoszenia

Ogłoszenie konkursu ofert w celu zawarcia umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych (Oddział Świebodzin)

Rodzaj świadczeń: ambulatoryjne świadczenia zdrowotne
Zakres świadczeń:
  1. udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę systemu lub ratownika medycznego w Zespołach Ratownictwa Medycznego
  2. udzielanie świadczeń w zakresie Koordynator RTM w oddziale
Ogłoszenie i szczegółowe warunki konkursu

Ogłoszenie konkursu ofert w celu zawarcia umów o udzielania świadczeń zdrowotnych (Oddział Świecie)

Rodzaj świadczeń: ambulatoryjne świadczenie zdrowotne
Zakres świadczeń: udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę systemu w Zespołach Ratownictwa Medycznego
Ogłoszenie i szczegółowe warunki konkursu