Nr: 2020-834

/
Zakończony
Świadczenie usług telekomunikacyjnych w technologii VoIP

2020-05-28T09:50:21+00:004 marca, 2020|

Nr: 2020-831

/
Zakończony
Zakup wraz z dostawą sprzętu medycznego na potrzeby Nowego Szpitala w Kostrzynie nad Odrą Sp. z o.o.

2020-05-07T09:14:32+00:0026 lutego, 2020|

Nr: 2020-835

/
W toku
Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oddymiania klatek schodowych w budynku głównym szpitala w Szubinie oraz wykonanie zamiennej dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy łącznika dla potrzeb Bloku Operacyjnego szpitala w Szubinie oraz odpowiednio pełnienie funkcji Projektanta sprawującego nadzór autorski dla zadań inwestycyjnych w szpitalu w Szubinie ul. Ogrodowa 9, 89-200 Szubin: Zadanie nr I: „Wykonanie oddymiania klatek schodowych w budynku głównym szpitala z uwzględnieniem nowoprojektowanego łącznika między budynkiem głównym a pawilonem szpitalnym”; Zadanie nr II: „Budowa łącznika przeznaczonego na potrzeby bloku operacyjnego, usytuowanego pomiędzy budynkami szpitala przy ul. Ogrodowej 3 na terenie działki nr ew. 1708/4 w Szubinie.” Zadanie to jest współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i Projektu nr RPKP.06.01.01-04-0069/17 pn.: „Podniesienie jakości świadczonych usług medycznych dla pacjentów Nowego Szpitala w Nakle i Szubinie Sp. z o.o.”

2020-06-03T11:02:23+00:0014 lutego, 2020|

Nr: 2020-832

/
W toku
„Wykonanie ekspertyzy technicznej ppoż. kompleksu szpitalnego (budynki, drogi pożarowe) Nowego Szpitala we Wschowie ul. Ks. Andrzeja Kostki 33.”

2020-06-03T10:08:32+00:0011 lutego, 2020|

Nr: 2020-829

/
Zakończony
Postępowanie zakupowe na świadczenie usługi telefonii komórkowej i bezprzewodowej transmisji danych wraz z dostawą kart SIM dla Grupy Nowy Szpital Holding S.A.

2020-05-27T08:21:06+00:006 lutego, 2020|

Nr: 2019-823

/
W toku
Pełnienie funkcji Projektanta sprawującego nadzór autorski na zadaniu inwestycyjnym pod nazwą: „PRZEBUDOWA ODDZIAŁU GINEKOLOGICZNO – POŁOŻNICZEGO WRAZ Z BLOKIEM PORODOWYM W BUDYNKU SZPITALA W ŚWIECIU” współfinasowanym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Projekt Nr (RPKP.06.01.01-04-0066/17)

2020-06-03T09:38:40+00:0014 stycznia, 2020|

Nr: 2019-822

/
W toku
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na zadaniu inwestycyjnym pod nazwą: „PRZEBUDOWA ODDZIAŁU GINEKOLOGICZNO – POŁOŻNICZEGO WRAZ Z BLOKIEM PRODOWYM W BUDYNKU SZPITALA W ŚWIECIU” współfinasowanym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - (RPKP.06.01.01-04-0066/17)

2020-02-29T12:36:05+00:006 stycznia, 2020|

Nr: 2019-814

/
W toku
Zakup wraz z dostawą analogowego aparatu RTG dla Nowego Szpitala we Wschowie Sp. z o.o., zakup wraz z dostawą przyłóżkowego aparatu RTG dla Nowego Szpitala w Nakle i Szubinie Sp. z o.o. oraz zakup wraz z dostawą aparatu RTG typu ramię C na potrzeby Nowego Szpitala w Olkuszu Sp. z o.o.

2020-04-28T07:28:00+00:0024 października, 2019|

Nr: 2018-779

/
W toku
"Zaprojektowanie i wykonanie modernizacji urządzeń wodnych/technicznych Nowego Szpitala w Świeciu celem skuteczenego zapewnienia parametrów jakościowych i ilościowych wody przeznaczonej w Nowym Szpitalu w Świeciu przy ul. Wojska Polskiego 126 do spożycia".

2020-04-27T18:52:27+00:0018 grudnia, 2018|