Ważna do
12/04/2022
Lokalizacja
Nowy Szpital we Wschowie
Opis stanowiska
 • zarządzanie apteką przyszpitalną,
 • organizacja pracy podległego personelu,
 • zaopatrywanie, wydawanie, przechowywanie oraz identyfikowanie środków farmaceutycznych.
Wymagania
 • Tytuł magistra farmacji, z prawem wykonywania zawodu.
 • Pięcioletni staż w zawodzie.
 • Samodyscyplina oraz umiejętność organizacji czasu pracy.
 • Wysoka kultura osobista, życzliwe podejście do pacjentów.
Oferujemy
 • Współpracę w oparciu o różne formy zatrudnienia: umowy o pracę, zlecenie, kontrakt.
 • Możliwości rozwoju zawodowego i osobistego.
 • Przyjazną atmosferę i dobrą organizację pracy.
 • Stabilne warunki pracy.
Kontakt

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres: hr@nowyszpital.pl lub kontakt pod nr tel: 516049477

Prosimy o dołączenie do CV poniższej zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu rekrutacji:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie rekrutacji na stanowisko …………, ogłoszonym ……(data)……… i prowadzonym przez Grupę Nowy Szpital Holding S.A. – Administrator. Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne”
Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej Administratora, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

……………………………………………………………
Miejsce i data, podpis osoby oświadczającej
Ponadto jeśli chcą Państwo brać udział w innych rekrutacjach prowadzonych przez Grupę Nowy Szpital Holding S.A. w terminie dwóch lat od wysłania niniejszego CV prosimy o dodatkowe dodanie poniższej zgody:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wskazanych w CV także w okresie 2 lat po zakończeniu tej rekrutacji, w celu wzięcia udziału w rekrutacji na inne stanowiska w …..(szpital)......"
Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej Administratora, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

……………………………………………………………
Miejsce i data, podpis osoby oświadczającej