Stacja Dializ

Lokalizacja:

Świecie, ul. Wojska Polskiego 126

Numer telefonu:

  • Ordynator – 41 240 1671
  • Sala dializ „A” – całodobowy: 41 240 1677
  • Sala dializ „B” – 41 240 1678
  • Pielęgniarka oddziałowa – 41 240 1672
  • Stacja dializ sekretariat/fax – 41 240 1676
Ordynator – dr n. med. Andrzej Brymora, specjalista nefrologii, chorób wewnętrznych i diabetologii
Pielęgniarka oddziałowa – Małgorzata Wiśniewska

Zakres świadczeń:

Stacja dializ zapewnia leczenie nerkozastępcze chorym z przewlekłą chorobę nerek w stadium 5 jak również calodobowo wszystkim pacjentom przyjmowanym w trybie pilnym i wymagającym takiego leczenia z uwagi na cechy ostrego uszkodzenia nerek.
Stacja dysponuje 15 stanowiskami. Pacjenci mają zapewniony transport do stacji dializ a po zakończonej dializie do domu. Ponadto w trakcie zabiegu otrzymują posiłek.
Rocznie stacja wykonuje 10 tys. dializ.
Stosowane metody leczenia: 
  • hemodializa
  • dializa otrzewnowa
O wyborze metody leczenia nerkozastępczego współdecyduje pacjent. Personel medyczny (lekarz, pielęgniarka) odgrywa rolę doradczą wskazując metodę preferowaną w danym momencie przede wszystkim z uwagi na stan kliniczny i choroby współistniejące.
Dializa zastępuje pracę nerek jednak nie leczy chorób nerek. Każdy pacjent leczony dializami, o ile nie ma przeciwwskazań medycznych oraz po wyrażeniu zgody jest zgłaszany do zabiegu przeszczepienia nerki, który jest najlepszą metodą leczenia nerkozastępczego.
Przy szpitalu i stacji dializ funkcjonuje poradnia nefrologiczna oraz poddodział nefrologiczny, który umożliwia diagnostykę i leczenie niewydolności nerek, chorób układu moczowego oraz powikłań i chorób współistniejących u pacjentów dializowanych w warunkach szpitalnych.
Uwaga:
Nie udzielamy telefonicznych informacji na temat stanu pacjenta.