Szpitalny Oddział Ratunkowy/Izba przyjęć

Lokalizacja:

Świecie, ul. Wojska Polskiego 126
Budynek główny szpitala, parter

Numery telefonów:

  • Izba przyjęć – 41 240 1510
  • Pielęgniarka oddziałowa – 41 240 1512
Ordynator – lek. med. Grażyna Szybowicz, specjalista chorób wewnętrznych i medycyny ratunkowej
Pielęgniarka oddziałowa – Katarzyna Krzymińska
Uwaga!

Ze względu na własne bezpieczeństwo oraz bezpieczeństwo innych pacjentów i personelu medycznego, osoby z objawami infekcji, podejrzewające u siebie zakażenie koronawirusem, mające styczność z osobami przebywającymi na kwarantannie prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny.
W razie wystąpienia objawów: wysoka gorączka, kaszel, duszności, kłopoty z oddychaniem prosimy o niezwłocy kontakt z Sanepidem lub oddziałem zakaźnym.

607 123 837 – najbliższa stacja Sanepid
41 240 1634 – najbliższy oddział zakaźny
800 190 590 – numer infolinii NFZ dotyczącej postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia koronwirusem

Zakres świadczeń:

Szpitalny Oddział Ratunkowy udziela świadczeń opieki zdrowotnej, polegających na wstępnej diagnostyce oraz podjęciu leczenia w zakresie niezbędnym dla stabilizacji funkcji życiowych osób, które znajdują się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. Pacjenci przywożeni są na SOR przez Zespoły Ratownictwa Medycznego lub mogą zgłaszać się samodzielnie.
Nagłe zagrożenie zdrowotne może być spowodowane:
  • ciężkim urazem, a w konsekwencji ciężkimi, rozległymi, mnogimi obrażeniami ciała doznanymi np.: w wypadku komunikacyjnym, w wypadku w szkole, w sporcie, w domu, upadku z wysokości itd.
  • nagłym szkodliwym wpływem środowiska – najczęściej takim jak: niska/wysoka temperatura, ogień/pożar, wyładowanie atmosferyczne, prąd elektryczny, podtopienie, pogryzienie/ukąszenie/ użądlenie, ekspresja alergenów, promieniowanie jonizujące, skażenie, epidemia itp.
  • ostrym zatruciem – w tym najczęściej: lekami, środkami chemicznymi, gazami, używkami, pokarmami itp.
Nagłe zachorowanie z zaburzeniem funkcji życiowych, najczęściej jest to: nagły ból w klatce piersiowej, nagłe zaburzenia rytmu serca, nagła duszność, nagły silny ból głowy, nagła utrata przytomności/ zaburzenia świadomości, napad drgawek, nagłe zaburzenia widzenia, słuchu, czucia, mowy, nagły ból brzucha, uporczywe, masywne wymioty, masywne krwawienia z przewodu pokarmowego, nagłe silne krwawienie z dróg rodnych, nagła wysoka gorączka (powyżej 39,0°C)

Uwaga:

W lżejszych przypadkach należy zgłosić się do swojego lekarza rodzinnego (podstawowej opieki zdrowotnej), a w nocy lub dni wolne od pracy skorzystać z nocnej i świątecznej pomocy ambulatoryjnej w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
Uwaga:
Nie udzielamy telefonicznych informacji na temat stanu pacjenta.