Pracownia rehabilitacji

Lokalizacja:

Budynek główny, II piętro

Rejestracja:

tel. 41 240 1586

Kierownik pracowni rehabilitacji – mgr Anna Czekałowska-Łucka

Zakres świadczeń:

Rehabilitacja to kompleksowe postępowanie, które ma na celu przywrócenie pełnej lub możliwej do osiągnięcia sprawności fizycznej i psychicznej, zdolności do pracy i brania czynnego udziału w życiu społecznym, czyli poprawę jakości życia.
W zakres rehabilitacji w warunkach ambulatoryjnych gwarantowanej w ramach kontraktu z NFZ wchodzi:
 •  lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna realizowana przez poradę lekarską rehabilitacyjną,
 •  fizjoterapia ambulatoryjna realizowana przez: wizytę fizjoterapeutyczną oraz zabieg fizjoterapeutyczny.
Skierowanie na fizjoterapię może wystawić każdy lekarz ubezpieczenia zdrowotnego. Pacjent powinien zarejestrować skierowanie w wybranym gabinecie, zakładzie rehabilitacji lub fizjoterapii nie później niż 30 od dnia od jego wystawienia. W ramach świadczeń gwarantowanych jednemu pacjentowi przysługuje nie więcej niż 5 zabiegów dziennie w 10 dniowym cyklu terapeutycznym.
Pracownia rehabilitacji w Nowym Szpitalu w Świeciu realizuje zróżnicowane zabiegi z zakresu fizykoterapii i kinezyterapii.
Fizykoterapia – jedna z form fizjoterapii, która oddziałuje na organizm różnymi bodźcami fizycznymi: światłem, prądem elektrycznym, magnetyzmem, ultradźwiękami, niską temperaturą. W zakresie fizykoterapii pracownia rehabilitacji w Świeciu zapewnia pacjentom zabiegi z zakresu: elektroterapii, magnetoterapii, światłolecznictwa, termoterapii.

Elektroterapia:

 • galwanizacja
 • jonoforeza
 • elektrostymulacja
 • prądy diadynamiczne
 • prądy interferencyjne
 • ultradźwięki miejscowe

Magnetoterapia:

 • terapuls
 • MF

Światłolecznictwo:

 • naświetlanie ogólne i miejscowe promieniami IR, UV
 • Laseroterapia punktowa

Termoterapia: naświetlanie lampą Solux

Kinezyterapia – to leczenie z wykorzystaniem różnych form ruchu dobranych do indywiduwalnych potrzeb pacjentów.

Informacje dla pacjenta:

Pacjent korzystający z zabiegów ambulatoryjnych powinien posiadać:

 • ręcznik
 • obuwie na zmianę
 • strój gimanstyczny