Poradnia Nefrologiczna

Lokalizacja:

Budynek główny, parter, gabinet nr 7
Budynek administracji, gabinet nr 1

Rejestracja:

Telefoniczne centrum obsługi pacjenta: tel. 41 240 0000
poniedziałek-piątek,  godz. 7.00-18.00
Do poradni wymagane jest skierowanie wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. Skierowanie należy dostarczyć w terminie 14 dni roboczych od dnia wpisania na listę oczekujących. W przypadku nieprzekazania skierowania w terminie pacjent zostanie skreślony z listy oczekujących.

Lekarze specjaliści:

dr n med. Andrzej Brymora, specjalista chorób wewnętrznych, nefrologii i diabetologii
dr n. med. Elżbieta Marcinkowska, specjalista chorób wewnętrznych i nefrologii