Poradnia Alergologiczna

Lokalizacja:

Budynek administracji szpitala, gabinet nr 1

Rejestracja:

Telefoniczne centrum obsługi pacjenta: tel. 41 240 0000
poniedziałek-piątek,  godz. 7.00-18.00

Do poradni wymagane jest skierowanie wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. Skierowanie należy dostarczyć w terminie 14 dni roboczych od dnia wpisania na listę oczekujących. W przypadku nieprzekazania skierowania w terminie pacjent zostanie skreślony z listy oczekujących.

Lekarze specjaliści:

dr hab. n. med. Grzegorz Przybylski, specjalista chorób płuc, specjalista alergolog

Zakres świadczeń:

Poradnia Alergologiczna zajmuje się leczeniem schorzeń alergicznych oraz chorób przewlekłych układu oddechowego. W poradni wykonuje się następujące procedury:

  • badania czynnościowe układu oddechowego (spirometria w pracowni w budynku oddziału zakaźnego)
  • testy skórne
  • oznaczanie swoistych IgE (pobieranie krwi w laboratorium analitycznym)
  • kwalifikowanie i prowadzenie swoistej immunoterapii (odczulania)