Oddział Rehabilitacji

Lokalizacja:

ul. Wojska Polskiego 126, budynek główny szpitala, parter

Numery telefonów:

 • Ordynator – 41 240 1581
 • Pielęgniarka oddziałowa/sekretariat – 41 240 1582
 • Dyżurka pielęgniarek – 41 240 1584
 • Rehabilitanci – 41 240 1583
 • Rehabilitacja ambulatoryjna – 41 240 1586
Ordynator – lek. med. Magdalena Rafińska, specjalista rehabilitacji medycznej i medycyny rodzinnej
Pielęgniarka oddziałowa – Marzena Domachowska

Zakres świadczeń:

Rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych przeznaczona jest dla pacjentów, którzy ze względu na kontynuację leczenia wymagają stosowania kompleksowej rehabilitacji oraz całodobowego nadzoru pielęgniarskiego. W szczególności dotyczy to pacjentów po:

 • urazach,
 • zabiegach operacyjnych,
 • zaostrzeniach chorób przewlekłych,

którzy jednocześnie wymagają innych działań terapeutycznych, edukacyjnych, profilaktycznych i diagnostycznych.

Skierowanie na rehabilitacje ogólnoustrojową wystawia lekarz oddziału urazowo-ortopedycznego, chirurgicznego, neurochirurgicznego, neurologicznego, reumatologicznego, chorób wewnętrznych, onkologicznego, ginekologicznego, urologicznego oraz w przypadku zaostrzeń chorób przewlekłych lekarz poradni rehabilitacyjnej urazowo-ortopedycznej, neurologicznej, reumatologicznej. Do skierowania powinna być dołączona aktualna dokumentacja medyczna lub kopia, potwierdzająca rozpoznanie.

NFZ finansuje czas trwania rehabilitacji ogólnoustrojowej warunkach stacjonarnych dla jednego świadczeniobiorcy od 3 do 6 tygodni. W przypadku uzasadnionym względami medycznymi i koniecznością osiągnięcia celu leczniczego czas trwania rehabilitacji może zostać przedłużony decyzja lekarza prowadzącego rehabilitację, za pisemna zgodą dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego NFZ. Dla zainteresowanych pacjentów, oddział świadczy również usługi odpłatnie.

Oddział rehabilitacji w Nowym Szpitalu w Świeciu specjalizuje się w kompleksowej rehabilitacji pacjentów cierpiących na:

 • schorzenia narządu ruchu
 • choroby zwyrodnieniowe stawów
 • zespoły bólowe kręgosłupa
 • po leczeniu operacyjnym w schorzeniach kości i stawów
 • po złamaniach leczonych unieruchomieniem
 • po uszkodzeniach tkanek miękkich (mięśni, więzadeł), stłuczeniach, zwichnięciach
 • po wszelkiego rodzaju operacjach ortopedycznych
 • po amputacjach z różnych powodów, również naczyniowych

Personel oddziału wspomaga pacjentów w nauce sprawnego poruszania się z protezą czy życia na wózku inwalidzkim.

Informacje o oddziale:

 • sale chorych wieloosobowe (od 1 do 4 osób)
 • łazienki, toalety dostosowane dla osób na wózkach inwalidzkich

Zasady pracy oddziału:

Godziny wizyt lekarskich: 8:00 – 9:30

Godziny wydawania wypisów: od godz. 13.00

Uwaga:

Nie udzielamy telefonicznych informacji na temat stanu pacjenta.