Oddział Rehabilitacji Neurologicznej

Lokalizacja:

ul. Wojska Polskiego 126, budynek główny, parter

Numery telefonów:

 • Ordynator – 41 240 1581
 • Pielęgniarka oddziałowa/sekretariat – 41 240 1582
 • Dyżurka pielęgniarek – 41 240 1584
 • Rehabilitanci – 41 240 1583
 • Rehabilitacja ambulatoryjna – 41 240 1586
Ordynator – lek. med. Magdalena Rafińska, specjalista rehabilitacji medycznej i medycyny rodzinnej
Pielęgniarka oddziałowa – Marzena Domachowska

Zakres świadczeń:

Rehabilitacja neurologiczna prowadzona jest pacjentów ze schorzeniami neurologicznymi, którzy ze względu na kontynuację leczenia wymagają kompleksowych czynności rehabilitacyjnych oraz całodobowego nadzoru medycznego.

Oddział prowadzi rehabilitację pacjentów:

 • po udarach mózgowych i innych uszkodzeniach ośrodkowego układu nerwowego
 • po zabiegach operacyjnych na ośrodkowym układzie nerwowym
 • po uszkodzeniach nerwów czaszkowych, obwodowych, splotów nerwowych
 • po uszkodzeniach rdzenia kręgowego (pourazowych, pozapalnych, naczyniowych)
 • po infekcyjnych i toksycznych uszkodzeniach układu nerwowego
 • z wrodzonymi i rozwojowymi wadami układu nerwowego
 • po dziecięcych porażeniach mózgowych
 • chorych na stwardnieniu rozsianym

Skierowanie na rehabilitację neurologiczną może wystawić: lekarz oddziału: anestezjologii i intensywnej terapii, neurologicznego lub neurochirurgicznego, chirurgicznego, ortopedii i traumatologii, wewnętrznego, pediatrycznego i chorób zakaźnych; lekarz poradni: neurologicznej, neurochirurgicznej, chirurgii ogólnej, chirurgii dziecięcej, urazowo-ortopedycznej lub poradni rehabilitacyjnej.

Czas trwania rehabilitacji jest ustalany w zależności od stanu zdrowia pacjenta i chorób współistniejących.
Oddział posiada kontrakt z NFZ. Dla zainteresowanych pacjentów, oddział świadczy również usługi odpłatnie.

Informacje o oddziale:

 • sale chorych od 1 do 4 osób
 • łazienki, toalety dostosowane dla osób na wózkach inwalidzkich

Zasady pracy oddziału:

Godziny wizyt lekarskich: 8:00 – 9:30

Godziny wydawania wypisów: od godz. 13.00

Uwaga:
Nie udzielamy telefonicznych informacji na temat stanu pacjenta.