Oddział Pediatrii

Lokalizacja:

ul. Wojska Polskiego 126, budynek główny szpitala, I piętro

Numery telefonów:

  • Ordynator – 41 240 1561
  • Pielęgniarka oddziałowa – 41 240 1562
  • Dyżurka lekarska – 41 240 1563
  • Dyżurka pielęgniarska – 41 240 1564
Ordynator – lek. med. Katarzyna Szulc-Dzieniak, specjalista pediatrii
Pielęgniarka oddziałowa – Justyna Rasmus

Zakres świadczeń:

Na oddziale pediatrii leczeniem objęte są dzieci wieku od 0 do 18 roku życia. Przeprowadzamy diagnostykę i leczenie wszystkich typowych zachorowań i stanów nagłych.
Uwzględniając złożoność leczenia dzieci i konieczność stworzenia im atmosfery zmniejszającej lęk i niepokój związany z chorobą i przebywaniem w obcym środowisku w oddziale istnieje możliwość pobytu matki/opiekuna z dzieckiem, od momentu przyjęcia do wypisu. Oddział dysponuje także salą zabaw wyposażoną w kolorowe meble, tablicę do rysowania oraz zabawki.

Zasady pracy oddziału:

Godziny wizyt lekarskich: 9.00-10.00; 18.00-19.00

Godziny wydawania wypisów: 12.00-14.00

Do zwolnienia lekarskiego potrzebny jest NIP rodzica lub nr paszportu, NIP zakładu pracy oraz dane z dowodu osobistego

Uwaga:
Nie udzielamy telefonicznych informacji na temat stanu pacjenta.