Oddział Neurologii i Udarów

Lokalizacja:

ul. Wojska Polskiego 126, budynek główny szpitala, I piętro

Numery telefonów:

 • Sekretariat- 41 240 1572
 • Dyżurka lekarska – 41 240 1573
 • Dyżurka pielęgniarek – 41 240 1574
Ordynator – lek. med. Anna Walczak, specjalista neurologii
Pielęgniarka oddziałowa: Katarzyna Grobelna

Zakres świadczeń:

Oddział dysponuje 29 łóżkami wyposażonymi we własne węzły sanitarne. W skład Oddziału Neurologii wchodzi Pododdział  Udarowy z salą Intensywnego Nadzoru Neurologicznego.

W Oddziale Neurologii i Udarów Szpitalu diagnozujemy i leczymy pacjentów z chorobami obwodowego i centralnego układu nerwowego, między innymi z:

 • udarami mózgu (niedokrwienne, krwotoczne); w przypadku chorych z niedokrwiennym udarem mózgu wykonujemy leczenie trombolityczne
 • padaczką i stanami padaczkowymi
 • zespołami bólowymi  kręgosłupa
 • bólami  głowy
 • uszkodzeniami rdzenia kręgowego
 • chorobami nerwowo-mięśniowymi (m. in. polineuropatią, miastenią, zapaleniem wielomięśniowym)
 • chorobami demielinizacyjnymi (m. in. stwardnieniem rozsianym)
 • chorobami zwyrodnieniowymi ośrodkowego układu nerwowego, w tym m. in. chorobami i zespołami parkinsonowskimi, zespołami otępiennymi,
 • autoimmunologiczne  zespoły neurologiczne
 • innymi chorobami neurologicznymi (m. in. utratami przytomności)

Prowadzimy również Terapeutyczne  Programy  Zdrowotne

Dysponujemy pracowniami do badań EEG, pracownią elektrofizjologii (elektromiografia, elektroneurografia) ultrasonografii dopplerowskiej, pracownią Tomografii Komputerowej, Rezonansu Magnetycznego.

Pacjenci mają zapewnioną profesjonalną opiekę lekarską, pielęgniarką, logopedyczną, psychologiczną i rehabilitacyjną.

Zasady pracy oddziału:

Godziny wizyt lekarskich: 9:00
Godziny wydawania wypisów: 13.30-14.30
Uwaga:
Nie udzielamy telefonicznych informacji na temat stanu pacjenta.