Oddział Neonatologii

Lokalizacja:

Budynek główny szpitala, III piętro

Numery telefonów:

  • Ordynator – 41 240 1553
  • Dyżurka pielęgniarek – 41 240 1556
Ordynator: lek.med. Renata Borkowska-Siwik, specjalista neonatologii
Pielęgniarka koordynująca: Beata Kamińska

Zakres świadczeń:

  • diagnozowanie i leczenie chorych noworodków
  • całodobowy nadzór nad matką i dzieckiem
  • szkolenia dla matek z zakresu karmienia i pielęgnacji noworodków
  • przesiewowe badania słuchu
  • przesiewowe badania w kierunku fenyloketonurii, hipotyreozy i mukowiscydozy
  • obowiązkowe szczepienia ochronne

Zasady pracy oddziału:

Godziny wizyt lekarskich: 8:30
Godziny wydawania wypisów: 11.00-11.30
Uwaga:
Nie udzielamy telefonicznych informacji na temat stanu zdrowia pacjenta.