Oddział Chorób Płuc

Lokalizacja:

ul. Wojska Polskiego 126, budynek B

Numery telefonów:

  • Ordynator – 41 240 1641
  • Pielęgniarka oddziałowa – 41 240 1645
  • Sekretariat – 41 240 1642
  • Dyżurka lekarska – 41 240 1643
  • Dyżurka pielęgniarska – 41 240 1644
Ordynator – lek. med. Beata Dolecka-Kuziemska, specjalista chorób płuc
Pielęgniarka oddziałow – Mariola Mikołajczak
Uwaga

Od 9.03.2020 zgodnie z decyzją wojewody kujawsko-pomorskiego oddział działa w stanie podwyższonej gotowości w celu przyjmowania pacjentów w stanie zagrożenie życia w związku z epidemią koronawirusa COVID-19

Decyzja wojewody kujawsko-pomorskiego w sprawie podwyższonej gotowości. pdf

 

Przyjęcie na oddział:

  • następuje poprzez Izbę Przyjęć, na podstawie skierowania
  • planowe
  • nieplanowe całodobowo
Uwaga:

Nie udzielamy telefonicznych informacji na temat stanu pacjenta.