Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Lokalizacja:

ul. Wojska Polskiego 126, IV piętro, budynek główny szpitala

Numery telefonów:

  • Dyżurka lekarska – 41 240 1527
  • Dyżurka pielęgniarek – 41 240 1528
Ordynator – lek. med. Małgorzata Kilanowska, specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
Pielęgniarka oddziałowa – Maria Skorupka

Zakres świadczeń:

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii dysponuje 6 stanowiskami intensywnej terapii wyposażonymi zgodnie z obowiązującymi standardami.  Oddział zajmuje się leczeniem pacjentów w stanach zagrożenia życia, z niewydolnością oddechową, krążeniowo-oddechową, wielonarządową oraz po rozległych zabiegach operacyjnych oraz:

  • kwalifikacją z oceną ryzyka znieczulenia pacjentów oddziałów zabiegowych do zabiegów planowych i w trybie ostrym
  • przygotowaniem pacjentów do zabiegów operacyjnych
  • znieczulaniem pacjentów zgodnie z obowiązującymi  standardami; znieczulenia ogólne, przewodowe oraz blokady splotów i nerwów
  • współpracą w leczeniu pacjentów w okresie okołooperacyjnym ze szczególnym  uwzględnieniem terapii bólu
  • resuscytacją pacjentów hospitalizowanych w oddziałach szpitalnych oraz w SOR
  • konsultowaniem pacjentów w stanie  ciężkim, kwalifikacją do leczenia w OIOM

Zasady pracy oddziału:

Odwiedziny chorych: 12.00-13.00 i 16.00-17.00

Poza wyznaczonymi godzinami odwiedziny możliwe tylko za zgodą lekarza dyżurnego.

Uwaga:
Nie udzielamy telefonicznych informacji na temat stanu pacjenta.
Informacje udzielane są osobiście w godzinach od 12.00.