Pracownia Tomografii Komputerowej

Lokalizacja:

Budynek główny I piętro

Rejestracja:

Telefoniczne centrum obsługi pacjenta, poniedziałek-piątek, 7:00-18:00
tel. 41 240 0000
Skierowanie na badanie wydaje lekarz ubezpieczenia zdrowotnego. Skierowanie należy dostarczyć w terminie 14 dni roboczych od dnia wpisania na listę oczekujących. W przypadku nieprzekazania skierowania w terminie pacjent zostanie skreślony z listy oczekujących.

Personel:

lek. med. Krzysztof Kurkowski, kierownik pracowni diagnostyki obrazowej
Katarzyna Krupińska, kierownik zespołu techników

Zakres wykonywanych badań:

 Badania TK:

 • głowy,
 • twarzoczaszki,
 • piramid kości skroniowych,
 • oczodołów,
 • zatok obocznych nosa,
 • szyi,
 • wybranego odcinka kręgosłupa,
 • kości i stawów,
 • klatki piersiowej i śródpiersia,
 • płuc (HRCT),
 • jamy brzusznej,
 • miednicy małej,

Badania naczyń Angio-TK:

 • tętnic mózgowych
 • tętnic szyjnych i kręgowych
 • tętnic płucnych
 • aorty piersiowej
 • aorty brzusznej i jej rozgałęzień
 • tętnic kończyn dolnych
 • układu wrotnego
Pracownia wyposażona jest w nowoczesny, wielowarstwowy tomograf komputerowy SOMATOM Spirit firmy Siemens. Aparat posiada pełne oprzyrządowanie i oprogramowanie umożliwiające przeprowadzanie badania z projekcjami trójwymiarowymi, badań angiograficznych czy badań całego ciała z wykorzystaniem kontrastu lub bez. Dla bezpieczeństwa pacjentów i personelu urządzenie wyposażone jest w oprogramowanie minimalizujące dawkę promieniowania.