Pracownia RTG

Lokalizacja:

Budynek główny, I piętro

Rejestracja:

Telefoniczne centrum obsługi pacjenta, poniedziałek-piątek, 7:00-18:00

tel. 41 240 0000

Na badanie wymagane jest skierowanie wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. Skierowanie należy dostarczyć w terminie 14 dni roboczych od dnia wpisania na listę oczekujących. W przypadku nieprzekazania skierowania w terminie pacjent zostanie skreślony z listy oczekujących.

Personel:

lek. med. Krzysztof Kurkowski, kierownik pracowni diagnostyki obrazowej
Katarzyna Krupińska, kierownik zespołu techników

Zakres badań RTG:

  • zdjęcia czaszki,
  • zdjęcia układu kostno-stawowego,
  • zdjęcia górnych dróg oddechowych i narządów klatki piersiowej,
  • zdjęcia narządów jamy brzusznej
  • badanie kontrastowe z użyciem środków cieniujących