Pracownia gastroskopii i kolonoskopii

Lokalizacja:

Pracownia endoskopii – budynek główny szpitala, IV piętro

Rejestracja:

Telefoniczne centrum obsługi pacjenta, poniedziałek – piątek, godz. 7.00-18.00
tel. 41 240 0000

Na badanie wymagane jest skierowanie wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. Skierowanie należy dostarczyć w terminie 14 dni roboczych od dnia wpisania na listę oczekujących. W przypadku nieprzekazania skierowania w terminie, pacjent zostanie skreślony z listy oczekujących.

Lekarze specjaliści:

lek.med. Wojciech Kulewski, specjalista gastroenterologii,
lek.med. Piotr Kuśpit, specjalista chirurgii

Zakres badań i zabiegów (część zabiegów wykonywana jest w warunkach szpitalnych):

 • gastroskopia diagnostyczna
 • gastroskopia z testem na obecność Helicobacter Pylori
 • gastroskopia z biopsją (pobieranie wycinków)
 • gastroskopia z polipektomią (endoskopowe usunięcie polipów żołądka przy użyciu techniki koagulacji)
 • implantacja gastrostomii odżywczej (PEG)
 • protezowanie zwężeń nowotworowych przełyku protezą samorozprężalną
 • eradykacja żylaków przełyku
 • leczenie krwawień z przewodu pokarmowego
 • leczenie zmian naczyniowych
 • kolonoskopia diagnostyczna
 • kolonoskopia z biopsją
 • kolonoskopia z polipektomią
 • kolonoskopia z mukozektomią
 • leczenie krwawień z przewodu pokarmowego
 • leczenie zmian naczyniowych przewodu pokarmowego
 • zabiegi ECPW (endoskopowej cholangiopankreatografii wstecznej w sedacji farmakologicznej u pacjentów hospitalizowanych) –  zabieg polega na zaintubowaniu brodawki Vatera i dróg żółciowych lub trzustkowych za pośrednictwem duodenoskopu i wykonaniu koniecznych procedur (nacięcie zwieracza, protezowanie dróg żółciowych, biopsja i wymazy szczoteczkowe, usuwanie złogów, litotrypsja, poszerzanie zwężeń).

Przygotowanie do gastroskopii:

Gastroskopia to badanie endoskopowe pozwalające na ocenę górnego odcinka układu pokarmowego. Polega na oglądaniu przełyku, żołądka i dwunastnicy. Przed wprowadzeniem gastroskopu gardło znieczula się roztworem lidokainy. Czas trwania badania to 3-5 min. Badanie może się wydłużyć w razie konieczności wykonania drobnych zabiegów, np. pobrania materiału do badania histopatologicznego.

PRZED BADANIEM

 • Na 6 godzin przed badaniem nie należy nic jeść.
 • Na 4 godziny przed badaniem nie należy nic pić, palić papierosów, żuć gumy.
 • Osoby przyjmujące leki nasercowe, przeciw nadciśnieniu, astmie, itp. powinny przyjąć zalecane dawki 4 godziny przed badaniem, popijając niewielką ilością wody.
 • Osoby przyjmujące leki przeciwkrzepliwe i doustne antykoagulanty powinny o tym fakcie poinformować w czasie rejestracji oraz bezpośrednio przed badaniem.

PO BADANIU

 • Przez dwie godziny po badaniu nie należy jeść, pić oraz palić.
 • Jeśli zastosowane były środki znieczulające i/lub nasenne przeciwwskazane jest prowadzenie pojazdów przez 24 godziny po badaniu.

Przygotowanie do kolonoskopii:

Kolonoskopia to badanie, które pozwala zbadać jelito grube. Badanie polega na wprowadzeniu przez odbyt giętkiego endoskopu (kolonoskopu) i obejrzeniu całego jelita grubego. Podczas badania istnieje możliwość pobrania wycinków śluzówki do badania histopatologicznego i wykonania zabiegów endoskopowych.

PRZED BADANIEM:

Osoby przyjmujące leki przeciwkrzepliwe powinny poinformować o tym fakcie przy rejestracji i bezpośrednio przed badaniem.

 • Przez 7 dni przed badaniem nie należy jeść posiłków z ziarnami
 • W dniu poprzedzającym badanie, można zjeść lekkostrawne śniadanie, na obiad jogurt naturalny bez owoców, kisiel lub zupę typu krem lub przecedzony bulion. Od godz. 15.00 nie należy jeść już żadnych posiłków. Można pić herbatę, wodę niegazowaną lub sok jabłkowy.
 • Należy przygotować się zgodnie z instrukcją udzieloną podczas rejestracji
 • W dniu badania należy pozostać na czczo. Można pić dowolną ilość niegazowanej wody. Pacjenci przewidziani do znieczulenia ogólnego nie przyjmują płynów przez 6 godzin przed badaniem.

PO BADANIU

 • Po badaniu możliwe jest odczuwanie wzdęć i skurczu jelit. Aby złagodzić dyskomfort można zastosować Espumisan
 • Po zakończeniu badania zalecany jest powrót do codziennej diety.