Pracownia EKG i EKG wysiłkowe

Lokalizacja:

ul. Wojska Polskiego 126, II piętro, Oddział Chorób Wewnętrznych

Rejestracja:

tel. 41 240 1524

Skierowanie na badanie wydaje lekarz ubezpieczenia zdrowotnego. Skierowanie należy dostarczyć w terminie 14 dni roboczych od dnia wpisania na listę oczekujących. W przypadku nieprzekazania skierowania w terminie pacjent zostanie skreślony z listy oczekujących.

Zakres wykonywanych badań i zabiegów:

W tej pracowni bada się elektryczną aktywność serca. Wykonujemy badania EKG spoczynkowe oraz czynnościowe układu krążenia. Udzielamy świadczeń dla pacjentów kierowanych ambulatoryjne, oddziałów szpitalnych oraz innych podmiotów zewnętrznych.