Pracownia ECHO

Lokalizacja:

ul. Wojska Polskiego 126, II piętro, Oddział Chorób Wewnętrznych

Rejestracja:

tel. 41 240 1523
Skierownie na badanie wydaje lekarz ubezpieczenia zdrowotnego. Skierowanie należy dostarczyć w terminie 14 dni roboczych od dnia wpisania na listę oczekujących. W przypadku nieprzekazania skierowania w terminie pacjent zostanie skreślony z listy oczekujących.

Zakres badań:

W pracowni ECHO wykonujemy badania ultrasonograficzne serca czyli inaczej badanie struktur i ruchów serca przy pomocy odpowiedniego aparatu USG. Udzielamy świadczeń dla chorych przebywających w oddziałach szpitalnych oraz pacjentów ambulatoryjnych.