Szpitalny Oddział Ratunkowy

Numery telefonów:

 • Rejestracja SOR – 41 240 1270
 • Obszar Internistyczny – 41 240 1274
 • Obszar Chirurgiczny – 41 240 1247
 • Ordynator – 41 240 1323
 • Pielęgniarka Oddziałowej – 41 240 1323
 • Dyżurka Lekarska – 41 240 1330, 41 240 1343
 • Punkt przyjęć planowych – 41 240 1306
Ordynator: Jacek Szpunar
Pielęgniarka oddziałowa: Ubysz Dorota
Uwaga!

Ze względu na własne bezpieczeństwo oraz bezpieczeństwo innych pacjentów i personelu medycznego, osoby z objawami infekcji, podejrzewające u siebie zakażenie koronawirusem, mające styczność z osobami przebywającymi na kwarantannie prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny. W razie wystąpienia objawów: wysoka gorączka, kaszel, duszności, kłopoty z oddychaniem prosimy o niezwłoczne kontakt z Sanepidem.

800 190 590 – numer infolinii NFZ dotyczącej postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia koronwirusem
Najbliższa stacja sanitarno – epidemiologicznej, do godz. 15:00, tel. 32 754 57 20, po godz. 15:00, tel. 506 197 234
Najbliższy oddział zakaźny, do godz. 15:00, tel. 41 240 12 72, po godz. 15:00, tel. 41 240 12 76

Zakres świadczeń:

Szpitalny Oddział Ratunkowy udziela świadczeń opieki zdrowotnej, polegających na wstępnej diagnostyce oraz podjęciu leczenia w zakresie niezbędnym dla stabilizacji funkcji życiowych osób, które znajdują się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. Pacjenci przywożeni są na SOR przez Zespoły Ratownictwa Medycznego lub mogą zgłaszać się samodzielnie.

Nagłe zagrożenie zdrowotne może być spowodowane:

 • ciężkim urazem, a w konsekwencji ciężkimi, rozległymi, mnogimi obrażeniami ciała doznanymi np.: w wypadku komunikacyjnym, w wypadku w szkole, w sporcie, w domu, upadku z wysokości itd.
 • nagłym szkodliwym wpływem środowiska – najczęściej takim jak: niska/wysoka temperatura, ogień/pożar, wyładowanie atmosferyczne, prąd elektryczny, podtopienie, pogryzienie/ukąszenie/ użądlenie, ekspresja alergenów, promieniowanie jonizujące, skażenie, epidemia itp.
 • ostrym zatruciem – w tym najczęściej: lekami, środkami chemicznymi, gazami, używkami, pokarmami itp.

Nagłe zachorowanie z zaburzeniem funkcji życiowych, najczęściej jest to: nagły ból w klatce piersiowej, nagłe zaburzenia rytmu serca, nagła duszność, nagły silny ból głowy, nagła utrata przytomności/ zaburzenia świadomości, napad drgawek, nagłe zaburzenia widzenia, słuchu, czucia, mowy, nagły ból brzucha, uporczywe, masywne wymioty, masywne krwawienia z przewodu pokarmowego, nagłe silne krwawienie z dróg rodnych, nagła wysoka gorączka (powyżej 39,0°C)

Uwaga:

W lżejszych przypadkach należy zgłosić się do swojego lekarza rodzinnego (podstawowej opieki zdrowotnej), a w nocy lub dni wolne od pracy skorzystać z nocnej i świątecznej pomocy ambulatoryjnej w ramach podstawowej opieki zdrowotnej

Organizacja pracy Szpitalnego Oddziału Ratunkowego – system TRIAGE

W SOR Nowego Szpitala w Olkuszu obowiązuje pięciostopniowy system segregacji pacjentów – TRIAGE, rekomendowany przez wojewódzkiego konsultanta ds. ratownictwa medycznego. Pacjenci kwalifikowani są do grup, oznaczonych kolorami a czas oczekiwania zależy przede wszystkim od stanu pacjenta a nie kolejności zgłoszenia. Może się zdarzyć sytuacja, że z powodu niespodziewanych wydarzeń, np.. wypadek, większa liczba pacjentów wymagających pilnej interwencji, czas oczekiwania na poradę lekarską wydłuży się.

 • kolor czerwony: pacjenci przyjmowani poza kolejnością z bezpośrednim zagrożeniem życia, gdzie ich stan zdrowia wymaga natychmiastowej stabilizacji czynności życiowych;
 • kolor pomarańczowy: pomoc bardzo pilna; czas oczekiwania do 10 minut; kolor ten przydzielany jest pacjentom z wysokim ryzykiem bezpośredniego zagrożenia życia, z silnym bólem i/lub temperaturą;
 • kolor żółty: pomoc pilna; czas oczekiwania do 60 minut; kolor przydzielany jest pacjentom, których stan wymaga rozszerzonej diagnostyki laboratoryjnej i obrazowej oraz stosowania złożonej farmakoterapii;
 • kolor zielony: pomoc odroczona; czas oczekiwania do 240 minut; kolor przydzielany pacjentom, których stan jest stabilny i wymaga jedynie podstawowej diagnostyki laboratoryjnej i obrazowej, w tym pacjenci zgłaszający się ze skierowaniami z datą wystawienia dokumentu od dwóch do sześciu dni;
 • kolor niebieski: wyczekujący; czas oczekiwania do 360 minut; kolor przydzielany pacjentom, których stan jest stabilny, nie wymagający leczenia w ramach Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.

Punkt przyjęć planowych:

Zdaniem punktu jest obsługa pacjentów przyjmowanych do planowego leczenia szpitalnego. Punkt przyjęć planowych znajduje się na parterze w budynku głównym szpitala, między SOR i rejestracją do poradni specjalistycznych.
Punkt pracuje od poniedziałku do piątku od 7.00 do 14.35.
Pacjenci, którzy znają już termin przyjęcia do szpitala powinni zgłaszać się w punkcie przyjęć planowych w godzinach 7.00-10.00.

W czasie pracy punktu ustalane są kolejki do leczenia planowego na oddziałach  szpitalnych, ustalanie terminów i wydawanie wyników badań endoskopowych.

Zasięgnąć informacji czy umówić się na przyjęcie do Szpitala oraz badania gastro i kolonoskopii można również telefonicznie, pod nr tel. 41 240 13 06. Pacjenci, którzy z różnych powodów rezygnują   z planowego przyjęcia w poradni, na oddziale szpitalnym, pracowni diagnostycznej czy planowego zabiegu mogą informować pracowników punktu planowych przyjęć o tej sytuacji. Wówczas ze zwolnionego  terminu będą mogli skorzystać inni pacjenci.

Harmonogram pracy punktu planowych przyjęć w Nowym Szpitalu w Olkuszu

GODZINY PRACY PUNKTU PRZYJĘĆ PLANOWYCH

od poniedziałku do piątku 7.00 – 14.35

USTALANIE KOLEJKI OCZEKUJĄCYCH DO PRZYJĘCIA NA ODDZIAŁY SZPITALNE

od poniedziałku do piątku – godz. 7.00 – 14.35

USTALANIE TERMINU BADAŃ ENDOSKOPOWYCH ORAZ WYDAWANIE WYNIKÓW BADAŃ ENDOSKOPOWYCH

od poniedziałku do piątku – godz. 7.00 – 14.35

PRZYJĘCIA PLANOWE – od poniedziałku do piątku 7.00 – 10.00

Nie udzielamy telefonicznie informacji o stanie zdrowia pacjentów