Rodzić w Nowym Szpitalu

Odział Ginekologiczno-Położniczy

Al. 1000-lecia 13 32-300 Olkusz
tel. 41 240 1235

Personel

Ordynatorzy:
Położnictwo – Jerzy Tylnicki
Neonatologii – Jarosław Szczurek (od 2008)
Położna/Pielęgniarka oddziałowa: położnictwa – Elżbieta Kaczyńska (od 2008); neonatologii – Maria Witas (od 1994)

Szkoła Rodzenia

Szpital prowadzi bezpłatną szkołę rodzenia przy Nowym Szpitalu w Olkuszu
Kontakt tel. 41 240 1235, 41 240 1338

Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu: wtorek, czwartek od godz. 16:00. Cykl zajęć obejmuje 8 spotkań, zapraszamy panie od 26 tygodnia ciąży, także z bliską osobą gwarantowana intymna i przyjazna atmosfera.

Program zajęć:

Program zajęć obejmuje ćwiczenia gimnastyczne, naukę ćwiczeń relaksacyjno-oddechowych, także poporodowych, techniki karmienia piersią, sposoby pielęgnacji noworodka. Uczymy także masażu kobiety ciężarnej, rodzącej oraz noworodka. Zapewniamy specjalny sprzęt do ćwiczeń i nauki: materace, piłki, worki sako, zestawy do pielęgnacji noworodka.

Zajęcia w szkole rodzenia prowadzi położna  Nowego Szpitala w Olkuszu: Maria Pilch

Lekarze:
Jarosław Szczurek, specjalista neonatolog

Janusz Baran specjalista, ginekolog położnik
Tadeusz Kasza specjalista anestezjolog
Bartłomiej Artiuchow , ratownik medyczny

Więcej informacji o szkole rodzenia.  

Do porodu:

Przed porodem można obejrzeć oddział położniczy, oddział neonatologiczny czy salę porodową. Wystarczy skontaktować się z ordynatorem oddziału neonatologicznego lek. med. Jarosławem Szczurkiem, tel.  41 240 1232

Taka wizyta jest zaplanowana również w programie szkoły rodzenia.

Przy przyjęciu na oddział wymagane są dokumenty:
dowód osobisty,
NIP zakładu pracy,
dokumentacja przebiegu ciąży
plan porodu, jeśli pacjentka posiada

Badania: wynik grupy krwi, OWA, HBS, GBS,

W trakcie przyjęcia pacjentka podpisuje zgody na proponowane leczenie oraz pisemne zgody na poszczególne zabiegi. Golenie i lewatywę wykonujemy na życzenie pacjentki.

Sala Porodowa

Sala pojedyncza dostępna jest dla wszystkich rodzących bez dodatkowych opłat.

3 stanowiska na trakcie porodowym, oddzielone ścianką z możliwością obecności osób bliskich.

Poród

W porodzie niskiego ryzyka zapis KTG jest prowadzony co 2 godziny, a badanie wewnętrzne w zależności od postępu porodu nie częściej niż co 2 godziny. Rodząca może pić, jeśli ma na to ochotę lub podawana jest kroplówka nawadniająca. W  I okresie porodu rodząca może chodzić, brać prysznic lub kąpiel, jest zachęcana do jak największej aktywności.
Dla łagodzenia bólu są stosowane niefarmakologiczne metody (worek sako, piłka, materac) oraz farmakologiczne, a także środki wziewne (gaz). Pacjentka jest na bieżąco informowana o postępie porodu i o stosowanych środkach i zabiegach. Życzenia rodzącej odnośnie nacięcia czy ochrony krocza są uwzględniane gdy sytuacja na to pozwala.

II okres porodu najczęściej przebiega w pozycji leżącej na łóżku porodowym, lub półsiedzącej. Poród z osobą towarzyszącą możliwy we wszystkich salach. Możliwy poród do wody, po wyrażeniu takiego życzenia.

Kontakt z dzieckiem po porodzie

Nieprzerwany kontakt mamy z dzieckiem trwa  od porodu, kiedy dziecko jest kładzione na brzuchu matki. Pierwsze karmienie odbywa się już na sali porodowej lub na stosowne do życzenie matki. Oględziny, ważenie i mierzenie dziecka po porodzie są przeprowadzane w pobliżu matki, po 5 – 10 min. Po porodzie mamy mają dzieci przy sobie przez całą dobę, ale jest możliwość oddania dziecka na parę godzin pod opiekę personelu (na życzenie mamy).

Pobyt w oddziale położniczym trwa średnio 2 doby po porodzie fizjologicznym lub 3 doby po cięciu cesarskim. Mama jest uczona pielęgnacji dziecka. Zabiegi pielęgnacyjne są wykonywane w innym pomieszczeniu, ale mama może w nich uczestniczyć. Otrzymuje również pomoc w zakresie karmienia piersią.

Oddział neonatologiczny Nowego Szpitala w Olkuszu posiada pierwszy stopień referencyjności, pracuje w systemie rooming-in, co oznacza, że dzieci mogą być na salach razem z matkami. Wizyty lekarza neonatologa odbywają się na salach, mogą w nich uczestniczyć Rodzice.

Zarówno przed porodem jak i po, panie mogą korzystać z poradni ginekologiczno-położniczej Nowego Szpitala w Olkuszu czy z poradni ginekologiczno-położniczej w Wolbromiu. Szpital zapewnia również lecznie z zakresu ginekologii ogólnej. 

Z noworodkami rodziców zapraszamy do poradni konsultacyjnej rozwoju noworodka i wcześniaka.