Oddział Psychiatryczny

Lokalizacja:

Olkusz, ul. 1000-lecia 13, budynek A, od parteru do II piętra

Numery telefonów:

 • Izba Przyjęć – 41 240 1256
 • Dyżurka lekarska – 41 240 1256
 • Sekretariat/Psycholog – 41 240 1209
 • Ordynator – 41 240 1264
 • Pielęgniarka oddziałowa – 41 240 1316

Piętro I

 • Dyżurka lekarska/psycholog – 41 240 1332
 • Dyżurka pielęgniarska – 41 240 1257

Piętro II

 • Dyżurka lekarska – 41 240 1333
 • Dyżurka pielęgniarska – 41 240 1287
Ordynator – lek. med. Ewa Machejek
Pielęgniarka oddziałowa – Teresa Fejdasz

Zakres świadczeń:

Oddział Psychiatryczny znajduje się w oddzielnym 2-piętrowym budynku na terenie Nowego Szpitala w Olkuszu. Oddział zapewnia całodobowe świadczenia z zakresu psychiatrii ogólnej: diagnostyki psychiatrycznej i psychologicznej, farmakoterapii, elementów psychoterapii, psychoedukacji, poradnictwa w zakresie uzależnień, terapii zajęciowej. Do przyjęcia do oddziału niezbędne jest skierowanie od lekarza, z wyjątkiem stanów zagrożenia życia.

W oddziale prowadzona jest m.in.:

 • terapia psychoz,
 • terapia zaburzeń nastroju (depresyjnych, maniakalnych),
 • terapia zaburzeń nerwicowych, zaburzeń osobowości i innych zaburzeń psychicznych,
 • detoksykacja osób uzależnionych.

Oddział dysponuje możliwością całodobowej diagnostyki laboratoryjnej i obrazowej w tym tomografii komputerowej. Pacjenci oddziału mają możliwość korzystania z całodobowych konsultacji lekarskich z zakresu chorób wewnętrznych, kardiologii, chirurgii, ginekologii, ortopedii, neurologii, chorób zakaźnych, opieki paliatywnej.

Oddział składa się z odcinka otwartego i zamkniętego – w tym 2 sal ścisłej obserwacji.

Szpital prowadzi również: poradnię zdrowia psychicznego (PZP), poradnię leczenia uzależnień i poradnię psychologiczną

Zasady pracy oddziału:

Godziny wizyt lekarskich: 8.30-10.00; 18.30-19.30
Godziny wydawania wypisów: 13.00-14.00

Odwiedziny pacjentów: codziennie w godzinach 10.00-12.30 oraz 14.30-17.00. Odwiedziny odbywają się wyłącznie na świetlicy.  Jednego pacjenta mogą odwiedzać jednocześnie 2 osoby, w tym dzieci powyżej 10 roku życia.

Pełen regulamin dostępny jest na oddziale.

Rzecznik praw pacjenta szpitala psychiatrycznego

Maciej Zieliński

Rzecznik Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego

Tel. 664 083 310, m.zielinski@rpp.gov.pl

Uwaga:

Nie udzielamy telefonicznych informacji na temat stanu pacjenta.