Pracownia RTG, USG

Lokalizacja:

Olkusz al.1000-Lecia 13

Rejestracja:

tel. 41 240 13 91

Zakres świadczeń:

Pracownia USG wykonuje badania:

 • jamy brzusznej
 • miednicy małej
 • tarczycy
 • piersi
 • jąder
 • węzłów chłonnych
 • tkanek miękkich
 • doppler tętnic szyjnych oraz tętnic kończyn dolnych
 • doppler żył kończyn dolnych i górnych


Pracownia RTG wykonuje zdjęcia w różnych projekcjach:

 • głowy
 • klatki piersiowej
 • przeglądowe jamy brzusznej
 • kręgosłupa w różnych odcinkach
 • miednicy
 • kończyny

Badania z użyciem promieni jonizujących (RTG, TK) wykonuje się na podstawie pisemnego skierowania (dotyczy również badań płatnych), które zawiera:

 • nazwę jednostki kierującej
 • dane personalne pacjenta (imię i nazwisko, adres zamieszkania, wiek, pesel)
 • informacje niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia medycznej procedury radiologicznej
 • cel i uzasadnienie badania
 • wstępne rozpoznanie kliniczne
 • podpis i pieczęć lekarza kierującego na badanie