Oddział Neonatologiczny

Lokalizacja:

Szubin, Ogrodowa 9

Numery telefonów:

 • Pielęgniarka oddziałowa – 41 240 10 52
 • Oddział – 41 240 10 54/55
Ordynator – lek. Marek Domżała, specjalista pediatrii
Pielęgniarka oddziałowa – Bożena Wencka

Zakres świadczeń:

 • całodobowa opieka nad matką i dzieckiem w sytemie rooming-in zgodnie z zasadami Szpitala Przyjaznego Dziecku
 • szkolenie matek z zakresu karmienia i pielegnacji noworodka
 • diagnozowanie i leczenie noworodków zgodnie z zakresem zadań dla ośrodka I-szego stopnia referencyjności
 • badanie przesiewowe noworodków(pulsoxymetria,badanie słuchu,badanie genetyczne)
 • obowiązkowe szczepienia ochronne
 • porady laktacyjne prowadzone przez przeszkolony personel w wspieraniu karmienia naturalnego
 • zgłaszanie stwierdzonych wrodzonych wad rozwojowych do Polskiego Rejestru Wrodzonych Wad Rozwojowych

Oddział specjalizuje się w:

 • promocji karmienia piersią zgodnie z inicjatywą WHO ” 10 kroków do udanego karmienia piersią”
 • w rozwiązywaniu problemów związanych z laktacją
 • badaniami przesiewowymi słuchu
 • badaniami przesiewowymi w kierunku chorób uwarunkowanych genetycznie – fenyloketonurii,hipotyreozy,mukowiscydozy.
 • badaniami przesiewowymi pulsoxymetrii – wczesne wykrywanie wad serca

Zasady pracy oddziału:

Godziny wizyt lekarskich – 8:00 – 9:00
Uwaga:
Nie udzielamy telefonicznych informacji na temat stanu zdrowia pacjenta.