Oddział Chorób Wewnętrznych

Lokalizacja:

Nakło nad Notecią, Mickiewicza 7

Numery telefonów:

  • Sekretariat: 41 240 20 29
  • Ordynator: 41 240 20 21
  • Pielęgniarka oddziałowa: 41 240 20 22
  • Dyżurka lekarska: 41 240 20 23
  • Dyżurka pielęgniarska 41 240 20 24
Ordynator – lek. Stanisław Polan, specjalista chorób wewnętrznych
Pielęgniarka oddziałowa – Irena Leis

Zakres świadczeń:

Na oddziale chorób wewnętrznych nasi specjaliści prowadzą szerokoprofilową diagnostykę i leczenie w zakresie chorób wewnętrznych. Świadczenia obejmują zakres przekraczający, zwłaszcza w zakresie nefrologii, poziom referencyjny przypisany Szpitalowi. Oferujemy pełen zakres badań laboratoryjnych i obrazowych (USG, RTG i bez ograniczeń dostępu i oczekiwania badania tomografem komputerowym), endoskopową diagnostykę i leczenie schorzeń przewodu pokarmowego, a także badania czynnościowe układu krążenia (ECHO, testy wysiłkowe, 24 – godzinne EKG metodą Holtera i całodobowe monitorowanie ciśnienie tętnicze). W przypadkach zagrożenia życia dysponujemy stanowiskami intensywnego nadzoru z możliwością prowadzenia oddechu zastępczego. Prowadzimy szeroko zakrojoną współpracę ze Stacją Dializ „Avitum” Poland.
Wysoki poziom usług gwarantuje zespół lekarzy z II stopniem specjalizacji z zakresu chorób wewnętrznych, z I stopniem specjalizacji oraz w trakcie specjalizacji.

Oddział specjalizuje się w:

Posiadamy doskonale wyposażoną pracownię diagnostyczną w zakresie kardiologii. Która pozwala wykonywać: próby wysiłkowe, EKG spoczynkowe oraz metodą Holtera, całodobowy pomiar ciśnienia tętniczego, ECHO serca. Sala intensywnego nadzoru kardiologicznego oraz stały nadzór pielęgniarski, gwarantują bezpieczeństwo naszym pacjentom. W zakresie badań przewodu pokarmowego wykonujemy badania USG jamy brzusznej oraz badania endoskopowe takie jak gastroduenoskopia i kolonoskopia. Współpracujemy z innymi oddziałami naszego szpitala, zapewniając chorym niezbędne konsultacje i kompleksowe leczenie a w trudnych przypadkach kardiologicznych zapewniamy konsultacje w klinice kardiologii.

Zasady pracy oddziału:

Godziny wydawania wypisów – 11:30 – 14:00
Uwaga:
Nie udzielamy telefonicznych informacji na temat stanu zdrowia pacjenta.