Izba Przyjęć

Lokalizacja:

Szubin, Ogrodowa 9

Numery telefonów:

  • Izba przyjęć – 41 240 10 10
  • Pielęgniarka oddziałowa – 41 240 10 13
  • Ambulatorium – 41 240 10 11

Ze względu na własne bezpieczeństwo oraz bezpieczeństwo innych pacjentów i personelu medycznego osoby z objawami infekcji, podejrzewające u siebie zakażenie koronawirusem, mające styczność z osobami przebywającymi na kwarantannie prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny. W razie wystąpienia objawów: wysoka gorączka, kaszel, duszności, kłopoty z oddychaniem prosimy o niezwłoczne kontakt z Sanepidem.

Sanepid, tel. 603 500 377
Oddział zakaźny, tel. 52 325 56 07
800 190 590 – numer infolinii NFZ dotyczącej postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia koronwirusem

Zakres świadczeń:

Na izbie przyjęć świadczenia opieki zdrowotnej udzielone są w trybie nagłym pacjentowi znajdującemu się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. Mogą obejmować również świadczenia, które ze względu na stan zdrowia pacjenta wymagają niezwłocznego podjęcia czynności związanych z diagnostyką i leczeniem. Nie mogą być zrealizowane w tym czasie przez świadczeniodawców udzielających świadczeń w innych rodzajach. Gdy to konieczne świadczenia obejmują zapewnienie transportu w celu zachowania ciągłości leczenia.
źródło: www.nfz.gov.pl
Uwaga:
Nie udzielamy telefonicznych informacji na temat stanu pacjenta.