Pracownia Rehabilitacji

Lokalizacja:

Budynek C, II piętro

Rejestracja:

poniedziałek, środa, piątek 7.40-13.30
wtorek, czwartek 7.40-16.00

tel. 41 240 18 83

Koordynator – Monika Rutkowska-Woźniak, magister rehabilitacji

Zakres świadczeń:

Rehabilitacja to kompleksowe postępowanie, które ma na celu przywrócenie pełnej lub możliwej do osiągnięcia sprawności fizycznej i psychicznej, zdolności do pracy i brania czynnego udziału w życiu społecznym, czyli poprawę jakości życia.

W zakres rehabilitacji w warunkach ambulatoryjnych gwarantowanej w ramach kontraktu z NFZ wchodzi:

 •  lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna realizowana przez poradę lekarską rehabilitacyjną,
 •  fizjoterapia ambulatoryjna realizowana przez: wizytę fizjoterapeutyczną oraz zabieg fizjoterapeutyczny.

Skierowanie na fizjoterapię może wystawić każdy lekarz ubezpieczenia zdrowotnego. Pacjent powinien zarejestrować skierowanie w wybranym gabinecie, zakładzie rehabilitacji lub fizjoterapii nie później niż 30 od dnia od jego wystawienia. W ramach świadczeń gwarantowanych jednemu pacjentowi przysługuje nie więcej niż 5 zabiegów dziennie w 10 dniowym cyklu terapeutycznym.

Zakład rehabilitacji w Nowym Szpitalu w Kostrzynie n. Odrą realizuje zróżnicowane zabiegi z zakresu fizykoterapii kinezyterapii.

Fizykoterapia – jedna z form fizjoterapii, która oddziałuje na organizm różnymi bodźcami fizycznymi: światłem, prądem elektrycznym, polem magnetycznym, falą ultradźwiękową oraz ciepłolecznictwem i zimnolecznictwem. W zakresie fizykoterapii zakład rehabilitacji w Kostrzynie oraz Witnicy zapewnia pacjentom zabiegi z zakresu: elektroterapii, magnetoterapii, światłolecznictwa, ultrasonoterapii, laseroterapii, wodolecznitwa, krioterapii i masażu.

Elektroterapia:

 • galwanizacja
 • jonoforeza
 • elektrostymulacja
 • prądy diadynamiczne
 • prądy interferencyjne
 • prądy Tens
 • prądy Kotza
 • prądy Traberta

Ultarasonoterapia:

 • ultradźwięki miejscowe
 • ultrafonoforeza- wprowadzenie leku za pomocą fali ultradźwiękowej

Magnetoterapia:

 • terapuls- pole elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości
 • magnetronik- pole elektromagnetyczne niskiej częstotliwości

Światłolecznictwo

 • naświetlanie: promieniami IR , UV ((lampa Sollux)
 • laser punktowy: IR  podczerwony, Rczerwony

Zimnolecznictwo: krioterapia miejscowa

Wodolecznictwa:

 • wirówka do kończyn górnych
 • wirówka do kończyn dolnych
 • kąpiel perełkowo-ozonowa (oddział Rehabilitacji)

Masaż:

 • klasyczny
 • limfatyczny
 • pneumatyczny Boa (oddział Rehabilitacji)

Kinezyterapia – to leczenie z wykorzystaniem różnych form ruchu, między innymi:

 • indywidualna praca z pacjentem
 • ćwiczenia samowspomagane
 • ćwiczenia w odciążeniu
 • ćwiczenia izometryczne
 • ćwiczenia czynne wolne

Informacje dla pacjenta:

Pacjent korzystający z zabiegów ambulatoryjnych powinien posiadać:

 • dowód osobisty
 • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności
 • legitymacja emeryta, rencisty
 • ręcznik
 • zmienne obuwie
 • strój gimnastyczny

Pacjent przed zabiegami powinien mieć czystą skórę. Pacjent powinien poinformować personel o wszystkich dolegliwościach lub odstępstwach od normy jakie mogłyby być przeszkodą do wykonywania zabiegu leczniczego, np.  problem z ciśnieniem, wszczepiony rozrusznik serca, miesiączka, ciąża, metale w organiźmie.