Poradnia Leczenia Zeza (Strabologia)

Lokalizacja:

Kostrzyn n. Odrą, ul. Narutowicza 6, budynek C, I piętro

Rejestracja:

Codziennie, 8.00-13.00
tel. 41 240 19 51
Do poradni wymagane jest skierowanie wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. Skierowanie należy dostarczyć w terminie 14 dni roboczych od dnia wpisania na listę oczekujących. W przypadku nieprzekazania skierowania w terminie pacjent zostanie skreślony z listy oczekujących.

Lekarze, specjaliści:

lek. Maciej Kapiński, specjalista okulistyki

Ewa Drużga, ortoptystka

Zakres świadczeń:

  • diagnostyka wszystkich rodzajów zeza
  • autorefraktometria (komputerowe badanie wady wzroku)
  • badanie OCT (optyczna koherentna tomografia komputerowa)
  • badanie dna oka,
  • badanie w lampie szczelinowej
  • ćwiczenia ortoptyczne