Poradnia Chirurgii Ogólnej

Lokalizacja:

Parter budynku głównego szpitala

Rejestracja:

Codziennie, 8.00-13.00
tel. 41 240 19 00
Do poradni wymagane jest skierowanie wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. Skierowanie należy dostarczyć w terminie 14 dni roboczych od dnia wpisania na listę oczekujących. W przypadku nieprzekazania skierowania w terminie pacjent zostanie skreślony z listy oczekujących.

Lekarze specjaliści:

lek. Maciej Aftowicz, specjalista chirurgii ogólnej
lek. Ryszard Sobieski, specjalista chirurgii ogólnej
lek. Krzysztof Ociepka, specjalista chirurgii ogólnej