Izba Przyjęć

Lokalizacja:

Kostrzyn n. Odrą, ul. Narutowicza 6,

Numery telefonów:

  • 41 240 18 10
  • Ambulatorium – 41 240 18 11
  • Pielęgniarka oddziałowa – 41 240 18 12
  • Dyżurka lekarska – 41 240 18 13
  • Dyżurka pielęgniarska – 41 240 18 14

Ze względu na własne bezpieczeństwo oraz bezpieczeństwo innych pacjentów i personelu medycznego osoby z objawami infekcji, podejrzewające u siebie zakażenie koronawirusem, mające styczność z osobami przebywającymi na kwarantannie prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny. W razie wystąpienia objawów: wysoka gorączka, kaszel, duszności, kłopoty z oddychaniem prosimy o niezwłoczne kontakt z Sanepidem.

Sanepid tel: 604 175 591
Najbliższy oddział zakaźny: tel. 68 32 96 478
800 190 590 – numer infolinii NFZ dotyczącej postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia koronwirusem

Zakres świadczeń:

Na Izbie Przyjęć świadczenia opieki zdrowotnej udzielone są w trybie nagłym pacjentowi znajdującemu się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. Mogą obejmować również świadczenia, które ze względu na stan zdrowia pacjenta wymagają niezwłocznego podjęcia czynności związanych z diagnostyką i leczeniem. Nie mogą być zrealizowane w tym czasie przez świadczeniodawców udzielających świadczeń w innych rodzajach. Gdy to konieczne świadczenia obejmują zapewnienie transportu w celu zachowania ciągłości leczenia.

źródło: www.nfz.gov.pl