Nowy Szpital we Wschowie

Dane teleadresowe

Nowy Szpital we Wschowie
ul. ks. Andrzeja Kostki 33, 67-400 Wschowa

KRS 0000244434 NIP 8522486170 Regon 320233950

 

Centrala: 41 240 1400

Rejestracja: 41 240 1450

fax 41 240 1498

sekretariat.wschowa@nowyszpital.pl

Numery telefonów

Szpital
Izba przyjęć 41 240 1410
Oddziały
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Oddział 41 240 1434
Dyżurka lekarska 41 240 1435
Oddział Chorób Wewnętrznych
Sekretariat 41 240 1420
Dyżurka lekarska 41 240 1422
Dyżurka pielęgniarski 41 240 1421
Oddział chirurgii ogólnej
Ordynator 41 240 1430
Dyżurka lekarska 41 240 1432
Dyżurka pielęgniarska 41 240 1431
Oddział leczenia jednego dnia – okulistyka  41 240 1409
Poradnie
Poradnia alergologiczna
Poradnia chirurgii ogólnej 41 240 1450
Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej 41 240 1450
Poradnia ginekologiczno-położnicza 41 240 1454
Poradnia kardiologiczna 41 240 1450
Poradnia logopedyczna 41 240 1450
Poradnia nefrologiczna 41 240 1450
Poradnia okulistyczna 41 240 1450
Poradnia reumatologiczna 41 240 1450
Poradnia terapii uzależnień i współuzależnień od alkoholu 41 240 1450
Poradnia urologiczna 41 240 1450
Poradnia zdrowia psychicznego 41 240 1450
Pracownie
Pracownia RTG,USG 41 240 1415
Pracownia gastroskopii, kolonoskopii 41 240 1460
Laboratorium Diagnostyka 663 680 620
Inne
POZN/Nocna i świąteczna opieka zdrowotna/Wschowa
Lekarz
Pielęgniarka
41 240 1451

516 098 642

516 142 447

POZN/Nocna i świąteczna opieka zdrowotna/Góra 

Lekarz

Pielęgniarka

510 106 578

504 897 632

Szkoła rodzenia 41 240 1441
Stacja dializ
Dyżurka lekarska 41 240 1481
Pielęgniarka oddziałowa 41 240 1480
Duża sala dializ 41 240 1482
Mała sala dializ 41 240 1483
Pracownia rehabilitacji 41 240 1459
Opieka długoterminowa
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy – sekretariat 41 240 1462
Kierownik ZOL 41 240 1461
Dyżurka pielęgniarek 41 240 1463
Hospicjum domowe i stacjonarne – kierownik 41 240 1466
Administracja
Biuro Zarządu 41 240 1402, fax 41 240 1498
Naczelna pielęgniarka 41 240 1404