Nowy Szpital w Szprotawie

Dane teleadresowe

Nowy Szpital w Szprotawie
ul. Henrykowska 1, 67-300 Szprotawa

KRS 0000310791 NIP 9552268107 Regon 320592406

Centrala: 41 240 2311

fax: 41 240 2306

sekretariat.szprotawa@nowyszpital.pl

Numery telefonów

Szpital

Izba przyjęć 41 240 2311

Oddziały

Oddział Chorób Wewnętrznych
Sekretariat 42 240 2309
Punkt pielęgniarski 41 240 2320
Oddział pediatrii
Pokój lekarski 41 240 2331
Pielęgniarka oddziałowa 41 240 2332
Punkt pielęgniarski 41 240 2333

Poradnie

Poradnia chirurgii ogólnej 41 240 2381
Poradnia ginekologiczno-położnicza 41 240 2380, 41 240 2360
Poradnia reumatologiczna 41 240 2381
Poradnia urologiczna 41 240 2382

Pracownie

Pracownia gastroskopii, kolonoskopii 41 240 2340
Pracownia RTG 41 240 2370
Pracownia USG 41 240 2370

Inne

POZ/Nocna i świąteczna opieka zdrowotna
41 240 2310
Lekarz 516 098 657
Pielęgniarka 516 142 464
Opieka długoterminowa/Zakład Opiekuńczo-Leczniczny
Kierownik 41 240 2350
Punkt pielęgniarski 41 240 2351
Pracownia rehabilitacji 41 240 2384
Administracja
Biuro zarządu 41 240 2302
Biuro zarządu fax 41 240 2306
Pielęgniarka naczelna 41 240 2303