Nowy Szpital w Nakle i Szubinie

Dane teleadresowe

Nowy Szpital w Nakle i Szubinie
ul. Mickiewicza 7, 89-100 Nakło nad Notecią

KRS 0000245671 NIP 5581766857 Regon 340104087

Rejestracja: Nakło/Szubin 41 240 0000
poniedziałek-piątek, godz. 7.00-18.00

sekretariat.naklo@nowyszpital.pl

Numery telefonów

Szpital

Nakło, Mickiewicza 7
Izba przyjęć
Izba przyjęć 41 240 20 10
Gabinet zabiegowy 41 240 20 11
Pielęgniarka oddziałowa 41 240 20 12
Szubin, ul. Ogrodowa 9
Izba przyjęć
Izba przyjęć 41 240 10 10
Izba przyjęć/ambulatorium 41 240 10 11
Pielęgniarka oddziałowa 41 240 10 13

Oddziały

Nakło nad Notecią, Mickiewicza 7
Oddział chorób wewnętrznych
Ordynator 41 240 20 21
Dyżurka lekarska 41 240 20 23
Pielęgniarka oddziałowa 41 240 20 22
Dyżurka pielęgniarska 41 240 20 24
Oddział chirurgii
Ordynator 41 240 20 31
Pielęgniarka oddziałowa 41 240 20 32
Dyżurka lekarska 41 240 20 33
Dyżurka pielęgniarska 41 240 20 34
Oddział ortopedii
Ordynator 41 240 20 41
Pielęgniarka oddziałowa 41 240 20 42
Dyżurka lekarska 41 240 20 43
Dyżurka pielęgniarska 41 240 20 44
Sekretariat 41 240 20 45
Szubin, ul. Ogrodowa 9
Blok Operacyjny
41 240 10 12
Oddział chirurgii
Sekretariat 41 240 10 39
Ordynator 41 240 10 31
Pielęgniarka oddziałowa 41 240 10 32
Gabinet lekarski 41 240 10 33
Punkt pielęgniarski 41 240 10 34
Oddział pediatrii
Izba przyjęć 41 240 10 60
Ordynator 41 240 10 61
Pielęgniarka oddziałowa 41 240 10 62
Gabinet lekarski 41 240 10 63
Punkt pielęgniarski 41 240 10 64
Oddział położniczo-ginekologiczno-neonatologiczny
Pielęgniarka oddziałowa 41 240 10 52
Położniczy korytarz/lada 41 240 10 55/54
Sekretariat – ginekologia 41 240 1049
Ordynator 41 240 1041
Pielęgniarka oddziałowa – ginekologia 41 240 1042
Gabinet lekarski 41 240 1043
Dyżurka pielęgniarska 41 240 1044
Oddział Wewnętrzny
Sekretariat 41 240 10 28
Ordynator 41 240 10 21
Pielęgniarka oddziałowa 41 240 10 22
Gabinet lekarski 41 240 10 23
Gabinet zabiegowy 41 240 10 24

Poradnie – rejestracja

Nakło
Poradnia chirurgii ogólnej 41 240 0000
Poradnia chirurgii onkologicznej 41 240 0000
Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej 41 240 0000
Poradnia gastroenterologiczna 41 240 0000
Poradnia kardiologiczna 41 240 0000
Poradnia medycyny pracy 41 240 0000
Poradnia nefrologiczna 41 240 0000
Poradnia neurologiczna 41 240 0000
Poradnia ginekologiczno-położnicza 41 240 20 59
Poradnia okulistyczna 41 240 0000
Poradnia otolaryngologiczna 41 240 0000
Poradnia reumatologiczna 41 240 0000
Poradnia leczenia uzależnień od alkoholu 41 240 0000
Poradnia zdrowia psychicznego 41 240 20 60
Szubin

Poradnie specjalistyczne – rejestracja  

41 240 0000 
Poradnia chirurgii ogólnej 41 240 0000
Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej 41 240 0000
Poradnia chorób płuc 41 240 0000
Poradnia dermatologiczna 41 240 0000
Poradnia diabetologiczna 41 240 0000
Poradnia ginekologiczno-położnicza, Szubin 41 240 11 03
Poradnia ginekologiczno-położnicza Kcynia, ul. Libelta 28 41 240 10 49
Poradnia ginekologiczno-położnicza Łabiszyn, Powstańców Wielkopolskich 17 52 384 40 33/41 240 1048
Poradnia okulistyczna 41 240 0000
Poradnia otolaryngologiczna 41 240 0000
Poradnia reumatologiczna 41 240 0000
Fizykoterapia 41 240 11 19
Poradnia urologiczna 41 240 0000
Poradnia zdrowia psychicznego 41 240 11 07

Pracownie diagnostyczne

Nakło
Pracownia RTG, USG 41 240 20 15
Pracownia gastroskopii, kolonoskopii 41 240 20 46
Szubin
Pracownia USG 41 240 11 25
Pracownia gastroskopii, kolonoskopii 41 240 11 10
Pracownia RTG 41 240 11 15

Inne

POZN/Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna Nakło
Pielęgniarka 41 240 2090
Lekarz 41 240 2012
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Nakło
41 240 20 49
Szkoła rodzenia Nakło
41 240 2059
Szkoła rodzenia Szubin
41 240 1054

Administracja

Biuro Zarządu Nakło 41 240 20 42
Biuro Zarządu Szubin 41 240 10 02
Naczelna pielęgniarka Szubin 41 240 10 04
Zastępca naczelnej pielęgniarki Nakło 41 240 20 04