Nr: 2020-848

/
W toku
„Modernizacja systemu klimatyzacyjnego dla potrzeb Bloku Operacyjnego (2 sale operacyjne) oraz Sali OAiT w Nowym Szpitalu we Wschowie ul. ks. Andrzeja Kostki 33.”

2020-06-04T13:05:49+00:0028 maja, 2020|

Nr: 2020-844

/
W toku
Dostawa z montażem Instalacji Niepalnych Gazów Medycznych dla potrzeb zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa części I p. budynku Nowego Szpitala w Kostrzynie nad Odrą dla potrzeb Bloku Operacyjnego z 2 salami operacyjnymi”.

2020-06-03T11:17:49+00:0028 kwietnia, 2020|

Nr: 2020-839

/
W toku
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na zadaniu inwestycyjnym pod nazwą: „Termomodernizacja obiektów Nowy Szpital w Wąbrzeźnie” ul. Wolności 27, 87-200 Wąbrzeźno.

2020-04-28T11:27:38+00:0014 kwietnia, 2020|

Nr: 2020-840

/
W toku
„Wykonanie robót budowlanych w zakresie głębokiej termomodernizacji (na warunkach technicznych 2021 roku) dwóch budynków w Nowym Szpitalu w Wąbrzeźnie w zakresie docieplenia przyziemia, ścian zewnętrznych i dachów, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacji instalacji c.o. i cwu, wymiany opraw oświetlenia wewnętrznego objętych Projektem UE pn.: „Termomodernizacja obiektów Nowy Szpital w Wąbrzeźnie”.

2020-06-02T09:28:07+00:006 kwietnia, 2020|

Nr: 2020-846

/
W toku
„Wykonanie robót budowlanych w zakresie głębokiej termomodernizacji (na warunkach technicznych 2021 roku) dwóch budynków w Nowym Szpitalu Sp. z o.o. w Świeciu obejmującej docieplenia przyziemia, ścian zewnętrznych i dachów, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacji instalacji c.o. i cwu, wymiany opraw oświetleniowych, w tym awaryjnych/ewakuacyjnych ppoż. objętych Projektem UE pn.: „POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ OBIEKTÓW NOWEGO SZPITALA SP. Z O.O. W ŚWIECIU”

2020-06-04T10:33:57+00:002 kwietnia, 2020|

Nr: 2020-835

/
W toku
Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oddymiania klatek schodowych w budynku głównym szpitala w Szubinie oraz wykonanie zamiennej dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy łącznika dla potrzeb Bloku Operacyjnego szpitala w Szubinie oraz odpowiednio pełnienie funkcji Projektanta sprawującego nadzór autorski dla zadań inwestycyjnych w szpitalu w Szubinie ul. Ogrodowa 9, 89-200 Szubin: Zadanie nr I: „Wykonanie oddymiania klatek schodowych w budynku głównym szpitala z uwzględnieniem nowoprojektowanego łącznika między budynkiem głównym a pawilonem szpitalnym”; Zadanie nr II: „Budowa łącznika przeznaczonego na potrzeby bloku operacyjnego, usytuowanego pomiędzy budynkami szpitala przy ul. Ogrodowej 3 na terenie działki nr ew. 1708/4 w Szubinie.” Zadanie to jest współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i Projektu nr RPKP.06.01.01-04-0069/17 pn.: „Podniesienie jakości świadczonych usług medycznych dla pacjentów Nowego Szpitala w Nakle i Szubinie Sp. z o.o.”

2020-06-03T11:02:23+00:0014 lutego, 2020|

Nr: 2020-832

/
W toku
„Wykonanie ekspertyzy technicznej ppoż. kompleksu szpitalnego (budynki, drogi pożarowe) Nowego Szpitala we Wschowie ul. Ks. Andrzeja Kostki 33.”

2020-06-03T10:08:32+00:0011 lutego, 2020|

Nr: 2019-823

/
W toku
Pełnienie funkcji Projektanta sprawującego nadzór autorski na zadaniu inwestycyjnym pod nazwą: „PRZEBUDOWA ODDZIAŁU GINEKOLOGICZNO – POŁOŻNICZEGO WRAZ Z BLOKIEM PORODOWYM W BUDYNKU SZPITALA W ŚWIECIU” współfinasowanym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Projekt Nr (RPKP.06.01.01-04-0066/17)

2020-06-03T09:38:40+00:0014 stycznia, 2020|

Nr: 2018-779

/
W toku
"Zaprojektowanie i wykonanie modernizacji urządzeń wodnych/technicznych Nowego Szpitala w Świeciu celem skuteczenego zapewnienia parametrów jakościowych i ilościowych wody przeznaczonej w Nowym Szpitalu w Świeciu przy ul. Wojska Polskiego 126 do spożycia".

2020-04-27T18:52:27+00:0018 grudnia, 2018|